Het ontstaan

De NeVoBo heeft vele jaren regiotrainingen aangeboden voor jeugdspelers met een bovengemiddelde aanleg en motivatie. De laatste jaren zag de NeVoBo echter een terugloop in aanmeldingen op een aantal regiotrainingslocaties. De oorzaak werd mede gezocht in het toenemende aantal particuliere initiatieven die extra trainingen aanbieden middels bijvoorbeeld een volleybalschool. De NeVoBo moedigt deze initiatieven aan en heeft uitgesproken hiermee niet te willen concurreren. Als gevolg daarvan werd begin maart 2017 besloten de regiotrainingen voor de regio Zuid te gaan uitfaseren. Een positieve uitzondering in deze trend waren de locaties Ridderkerk en Dordrecht, waarvoor de bond in seizoen 2017-2018 regiotrainingen zou blijven organiseren. Echter heeft de bond in april 2017 voor deze 2 laatste locaties ook besloten geen regiotrainingen meer aan te bieden.

Dit was voor een groep enthousiastelingen de aanzet een initiatief op te zetten die deze zo belangrijke regiofunctie kon gaan overnemen. Onder deze groep vrijwilligers scharen zich diverse trainers die jarenlang aan de regiotrainingen van de NeVoBo verbonden zijn geweest. Omdat de formule in Ridderkerk en Dordrecht altijd succesvol is gebleken werd het concept van de vertrouwde regiotrainingen als uitgangspunt genomen. Zo werd Volleybal College Drechtsteden begin mei 2017 geboren.

Volg ons op Social Media